Bij een te lage luchtvochtigheid (<40%) aanzienlijk meer complicaties en langere verblijfstijden van patiënten in de zorgsector

De Harvard Medical School toont aan dat bij een te lage luchtvochtigheid (<40%)
het aantal infecties in de zorgsector stijgt!


Stephanie Taylor MD, M Arch, CIC, FRSPH(UK), CABE, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts USA

Praktijktest in een ziekenhuis op 2 verschillende verdiepingen in 10 patiëntenkamers

Praktijktest in een ziekenhuis op 2 verschillende verdiepingen in 10 patiëntenkamers

Op 10 afzonderlijke patiëntenkamers op twee verdiepingen werden gedurende 12 maanden alle ruimtecondities nauwkeurig gemeten en geregistreerd. De 5 kamers op de ene verdieping waren bestemd voor patiënten met acute medische of chirurgische aandoeningen en de 5 kamers op de andere verdieping waren bestemd voor oncologiepatiënten.

Wat werd er in de patiëntenkamers gemeten?

Wat werd er in de patiëntenkamers gemeten?

In deze 10 patiëntenkamers werden om de 5 minuten 9 omgevingsparameters gemeten, wat gedurende het project van één jaar miljoenen datapunten opleverde. Dit vormde een solide en uitgebreide basis voor een deskundige analyse van deze data.

De bevindingen van dit grondige onderzoek.

De bevindingen van dit grondige onderzoek.

De medische status van de patiënten werd bepaald aan de hand van de geanonimiseerde (anoniem gemaakte) gegevens en werd in verband gebracht met de ruimtecondities van de patiëntenkamers tijdens het verblijf van de patiënt. Als analytische methode werd gebruik gemaakt van multivariate statistische analyse met lineaire regressie (twee of meer verklarende variabelen worden gebruikt om de afhankelijke variabele te voorspellen of te verklaren). Deze analyse werd uitgevoerd om de correlatie tussen de ruimtecondities en nieuwe patiëntinfecties (HAI’s) te evalueren. De links weergegeven HAI’s werden hierbij gevonden.


Een opzienbarende conclusie:

De hoeveelheid infecties (HAI’s) neemt aanzienlijk toe bij een lage luchtvochtigheid


Bronvermeldingen:

1. Anderson R.N. 2005. Deaths: leading causes for 2002.
National Vital Statistics Reports 53(17), 67‐70.
2. Classen D.C, Roger R, Griffin F, Federico F, Frankel T,
Kimmel N, Whittington J.C, Frankel A, Seger A, James, B.
2011. ‘Global Trigger Tool’ Shows That Adverse Events In
Hospitals May Be Ten Times Greater Than Previously
Measured. Health Affairs, 30(4), 581–589.
3. Eames I, Tang J.W, Li Y, Wilson P. 2009. Airborne
Transmission of Disease in Hospitals. Soc. Interface
4. Fernstrom A, Goldblatt M, 2013.
Aerobiology and its Role in the Transmission of Infectious Diseases,
Journal of Pathogens, Volume 2013, Article IS 493960, 13 pages.

5.Ramos T and Stephens B. 2014.
Tools to improve built environment data collection for indoor microbial
ecology investigations.
Building and Environment, DOI: 10.1016 /j.buildenv. 2014. 07.004.
6.James J.T. 2013.
A New, Evidence‐based Estimate of Patient Harm Associated
with Hospital Care.
J Patient Safety 9(3)122‐128.
7. Reed D. and Kemmerly S. 2009. Infection Control and Prevention:
A Review of Hospital‐Acquired Infections and the Economic Implications.
Ochsner J. Spring; 9(1), 27‐31.


Meer studies...